Mgr. Jana Jamrichová

klinický psychológ | psychoterapeut

ja

Tel.: +421 907 278 781

info@psycholog-mt.sk


Pracujem ako klinický psychológ a psychoterapeut v Martine. Psychologické služby poskytujem dospelým klientom s rôznymi psychickými ťažkosťami. V priebehu svojej praxe som nadobudla skúsenosti v oblasti psychických porúch ako sú depresie, úzkostné poruchy, psychotické ochorenia, poruchy osobnosti. Dlhodobo pracujem s ľuďmi so závislosťou.

Venujem sa smútkovému poradenstvu, sprevádzam klientov v ťažkom životnom období, po strate blízkych, po traumatických udalostiach, alebo počas náročnej liečby onkologického ochorenia.

Poskytujem psychologické poradenstvo, psychoterapeutickú starostlivosť aj psychodiagnostiku LGBTI+ klientom.

Vzdelanie

2006 - 2011Magisterské štúdium, odbor Psychológia, FF MU v Brne
2013Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita
2013 - 2015Špecializačné štúdium odbor Klinická psychológia, Slovenská zdravotnícka univerzita
2015Atestácia z odboru Klinická psychológia
2009 - 2014Dlhodobý výcvikový program v PCA poradenstve a psychoterapii, Praha
2016Certifikát v odbore Psychoterapia

Prax

2011 - 2018Psychiatrická liečebňa v Sučanoch
Od 2017Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax v Martine
2018 - 2020Klinika hematológie a transfuziológie UN v Martine
Od 2018Spolupráca s Ligou proti rakovine


© Mgr. Jana Jamrichová - všetky práva vyhradené.